Когато плащането на същия ден до 9.00 часа сутринта.
Цената на експедицията зависи от теглото на пратката.

         тегло Europe   Russia     Israel   Asia Africa   North   America   South   America   Central   America    Antilla    Australia       &       Oceania  Полша 
 0,01kg<>0,50kg   5,94€  8,10€   6,90€   6,90€  8,10€  8,10€ 10,60€ 3,00€
 0,51kg<>1,00kg   9,30€ 13,06€  11,38€  11,38€ 13,06€ 13,06€ 18,60€ 3,00€
 1,01kg<> 2,00kg  16,40€ 25,05€ 20,74€  20,74€ 25,05€ 25,05€ 37,52€ 3,00€
 2,01kg<> 3,00kg  25,30€ 34,57€ 32,17€   32,17€ 34,57€ 34,57€ 46,08€ 3,00€